Termenii Serviciului

Ultima actualizare: Ianuarie 23, 2016

Vă rugăm citiți cu atenție Termenii Serviciului înainte de a utiliza site-ul https://ro.intelligentlabs.org operat de Rad One LTD.

Accesul dumneavoastră și utilizarea serviciului sunt condiționate de acceptarea și respectarea acestor condiții. Acești Termeni se aplică tuturor vizitatorilor, utilizatorilor și altor persoane care accesează sau folosesc Serviciul.

Accesând sau utilizând Serviciul, sunteți de acord să respectați acești Termeni. Dacă nu sunteți de acord cu unul dintre termeni, vă rugăm să nu accesați Serviciul.

Achiziții

Sunteți încurajați să vă familiarizați cu drepturile dumneavoastră cuprinse în Legea vânzărilor de bunuri din 1979, Legea privind condițiile contractuale neloiale și Termenii nedrepți din Regulamentul privind contractele cu consumatorii din 1999.

Dacă doriți să achiziționați orice produs sau serviciu pus la dispoziție prin intermediul Serviciului („Cumpărare”), vi se poate cere să furnizați anumite informații relevante pentru Cumpărarea, inclusiv, fără limitare, numărul cardului dumneavoastră de credit, data de expirare a cardului dumneavoastră de credit, adresa dumneavoastră de facturare și informațiile de expediere.

Confirmați și garantați că: (i) aveți dreptul legal de a utiliza orice card de credit sau alte metode de plată în legătură cu orice achiziție; și că (ii) informațiile pe care ni le furnizați sunt adevărate, corecte și complete. Sunteți de acord în mod expres că Rad One LTD nu este responsabil pentru nicio pierdere sau pagubă cauzată de transmiterea de informații false sau inexacte.

Prin transmiterea acestor informații, ne acordăm dreptul de a furniza informații terților în scopul facilitării finalizării Achizițiilor.

Ne rezervăm dreptul de a refuza sau de a anula comanda în orice moment din anumite motive, inclusiv, dar fără a se limita la: Disponibilitatea produsului sau a serviciului, erori în descrierea sau prețul produsului sau serviciului, erori în ordinea dumneavoastră sau alte motive. Sunteți de acord în mod expres că Rad One LTD nu poate accepta nicio răspundere pentru pierderi sau daune care decurg din această anulare.

Ne rezervam dreptul de a refuza sau de a anula comanda daca se suspecteaza o frauda sau o tranzactie neautorizata sau ilegala.

Vă oferim o garanție de 30 de zile pentru înapoi bani pentru toate produsele. Vă rugăm să ne contactați la support@intelligentlabs.org cu numărul comenzii pentru mai multe informații.

Vă punem la dispoziție 3 moduri standard de transport

  • Prioritară (1-2 zile)
  • Standard (5-7 zile)
  • Rapidă (2-5 zile)

Restituiri

Dacă nu sunteți 100% satisfăcuți de achiziția dumneavoastră, puteți returna produsul și obține o rambursare completă sau puteți schimba produsul cu altul, fie că este sau nu similar.

Puteți returna un produs timp de până la 30 de zile de la data la care l-ați achiziționat.

Vă rugăm să ne contactați la support@intelligentlabs.org pentru a obține o rambursare

Disponibilitate, Erori Și Inexactități

Ne actualizăm în permanență ofertele de produse și servicii din cadrul Serviciului. Produsele sau serviciile disponibile în serviciul nostru pot fi tarifate incorect, descrise imprecis sau indisponibile, și ne putem confrunta cu întârzieri în actualizarea informațiilor despre serviciu și în publicitatea noastră pe alte site-uri Web. Sunteți de acord în mod expres că orice astfel de ofertă de produs sau serviciu nu constituie o ofertă legală, capabilă să atragă consecințe juridice.

Nu putem și nu garantăm acuratețea sau exhaustivitatea oricăror informații, inclusiv prețurile, imaginile produselor, specificațiile, disponibilitatea și serviciile. Ne rezervăm dreptul de a schimba sau actualiza informații și de a corecta erorile, inexactitățile sau omisiunile în orice moment, fără notificare prealabilă. Secțiunea „Disponibilitatea, Erorile și Inexactitățile” nu aduce atingere drepturilor legale existente.

Concursuri, Tombole Și Promoții

Orice concursuri, tombole sau alte promoții (în mod colectiv, „Promoții”) puse la dispoziție prin intermediul Serviciului pot fi reglementate de norme separate de acești Termeni. Dacă participați la orice promoțiile, vă rugăm să revizuiți normele aplicabile, precum și politica noastră de confidențialitate. În cazul în care normele privind Promovarea intră în conflict cu acești Termeni și Condiții, se vor aplica normele privind Promovarea. Termenii și condițiile oricăror alte “Promoții” sunt independente de acest acord.

Conturi

Când creați un cont nou, trebuie să ne furnizați informații exacte, complete și actuale în orice moment. Nerespectarea acestor Termeni constituie o încălcare a acestora, ceea ce poate duce la rezilierea imediată a contului dumneavoastră în Serviciul nostru.

Sunteți responsabil pentru protejarea parolei pe care o utilizați pentru a accesa Serviciul și pentru orice activități sau acțiuni din parola dumneavoastră, indiferent dacă parola este cu serviciul nostru sau cu un serviciu terț.

Sunteți de acord să nu dezvăluiți parola dumneavoastră niciunei terțe părți. Trebuie să ne înștiințați imediat după ce ați aflat despre orice încălcare a securității sau utilizare neautorizată a contului dumneavoastră.

Nu puteți utiliza ca nume de utilizator numele unei alte persoane sau entități sau care nu este disponibil în mod legal pentru utilizare, un nume sau o marcă comercială care face obiectul oricăror drepturi ale unei alte persoane sau entități decât dumneavoastră, fără autorizație corespunzătoare; sau un nume care este altfel jignitor, vulgar sau obscen. Sunteți de acord în mod expres că nu putem fi trași la răspundere pentru orice pierdere sau pagubă rezultată din orice declarații eronate pe care le faceți în această privință.

Proprietate Intelectuală

Serviciul și conținutul, caracteristicile și funcționalitatea sa originală sunt și vor rămâne proprietatea exclusivă a Rad One LTD și a licențiatorilor săi. Serviciul este protejat de drepturi de autor, mărci comerciale și alte legi atât din Regatul Unit, cât și din țări străine. Mărcile noastre comerciale și rochia comercială nu pot fi utilizate în legătură cu niciun produs sau serviciu fără acordul prealabil scris al Rad One LTD

Legături către alte pagini Web

Serviciul nostru poate conține legături către site-uri terțe sau servicii care nu sunt deținute sau controlate de Rad One LTD.

RAD One LTD nu are control și nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul, politicile de confidențialitate sau practicile de pe site-urile sau serviciile terțe. De asemenea, recunoașteți și sunteți de acord că Rad One LTD nu este responsabilă sau răspunzătoare, direct sau indirect, pentru orice prejudiciu sau pierdere cauzată sau presupusă a fi cauzată de un astfel de conținut sau legată de utilizarea acestuia sau de utilizarea acestuia; bunuri sau servicii disponibile pe sau prin intermediul unor astfel de site-uri web sau servicii.

Vă recomandăm să citiți termenii și condițiile și politicile de confidențialitate ale oricăror site-uri sau servicii terțe pe care le vizitați.

Despăgubire

Sunteți de acord să apărați, să despăgubiți și să nu fiți inocuați Rad One LTD și licențiatorii săi, precum și angajații, contractanții, agenții, ofițerii și directorii acestora, de la și împotriva oricăror solicitări, daune, obligații, pierderi, datorii, costuri sau datorii, Și cheltuielile (inclusiv, dar fără a se limita la onorariile avocatului), rezultate din sau care rezultă dintr-o) utilizarea și accesul dumneavoastră la serviciu, de către dumneavoastră sau orice persoană care utilizează contul și parola dumneavoastră, sau b) o încălcare a acestor Termeni.

Limitare a răspunderii

În niciun caz Rad One LTD, nici directorii, angajații, partenerii, agenții, furnizorii sau afiliații săi nu sunt răspunzători pentru nici un prejudiciu indirect, accidental, special, indirect sau punitiv, inclusiv, fără limitare, pierderea profiturilor, datelor, utilizării, fondului comercial; Sau alte pierderi necorporale rezultate din (i) accesul sau utilizarea de către dumneavoastră sau imposibilitatea de a accesa sau utiliza serviciul; (ii) orice comportament sau conținut al unei părți terțe în serviciu; (iii) orice conținut obținut de la serviciu; si (iv) accesul, utilizarea sau modificarea neautorizata a transmisiilor sau continutului, fie pe baza garantiei, contractului, tort (inclusiv neglijenta) sau a oricarei alte teorii legale, indiferent daca am fost sau nu informati cu privire la posibilitatea unor astfel de daune, și chiar dacă s-a constatat că o cale de atac prezentată aici nu și-a îndeplinit scopul esențial.

Notă

Utilizarea Serviciului de către dvs. Este pe riscul dvs. Unic. Serviciul este furnizat pe “CA ATARE” și “ÎN FUNCȚIE DE DISPONIBILITATE”. Serviciul este furnizat fără garanții de orice fel, explicite sau implicite, inclusiv, dar fără a se limita la garanții implicite de vandabilitate, adecvare pentru un anumit scop, non-încălcare sau curs de performanță.

RAD One LTD. Filialele, afiliații săi și licențiatorii săi nu garantează că a) Serviciul va funcționa neîntrerupt, sigur sau disponibil în orice moment sau locație dată; b) orice erori sau defecte vor fi corectate; C) Serviciul nu conține viruși sau alte componente dăunătoare, sau d) rezultatele utilizării Serviciului vă vor satisface cerințele.

Excluderi

Fără a limita generalitatea celor menționate anterior și fără a aduce în discuție alte prevederi ale acestor termeni, în niciun caz Rad One LTD nu va fi răspunzător pentru dumneavoastră sau pentru orice altă persoană pentru orice pierdere sau prejudiciu indirect, incidental, consecvent, special, punitiv sau exemplar, legat de sau în legătură cu utilizarea dumneavoastră a Serviciului, acești Termeni, obiectul acestor Termeni, încetarea acestor Termeni, dar fără a se limita la vătămări personale, pierderi de date, afaceri, piețe, economii, venituri, profituri, utilizare, producție, reputație sau bunăvoință, anticipate sau de altă natură, sau pierderi economice, în cadrul oricărei teorii a răspunderii (indiferent dacă este vorba de contract, răspundere strictă sau orice altă teorie sau lege sau echitate), indiferent de neglijență sau altă culpă sau infracțiuni (inclusiv fără limitare neglijență gravă și încălcare fundamentală) de către Rad One LTD sau de orice persoană pentru care Rad One LTD este responsabil, și chiar dacă Rad One LTD a fost înștiințat despre posibilitatea a unei astfel de pierderi sau daune suferite.

Legislația aplicabilă

Acești Termeni sunt guvernați și interpretați în conformitate cu legislația Angliei și a țării Galilor, fără a ține seama de dispozițiile sale privind conflictul de legi.

Nerespectarea vreunui drept sau prevedere a acestor Termeni nu va fi considerată o renunțare la aceste drepturi. În cazul în care orice prevedere a acestor Termeni este considerată ca fiind invalidă sau neaplicabilă de către o instanță, celelalte dispoziții ale acestor Termeni vor rămâne în vigoare. Acești Termeni constituie întregul acord cu privire la Serviciul nostru și înlocuiesc orice acorduri anterioare pe care le-am putea avea cu privire la Serviciu.

Schimbări

Ne rezervăm dreptul, la propria noastră discreție, de a modifica sau înlocui acești Termeni în orice moment. Dacă revizuim un material, vom încerca să furnizăm o notificare cu cel puțin 30 de zile înainte de intrarea în vigoare a noilor termeni. Ceea ce constituie o schimbare materială va fi determinat la discreția noastră.

Prin continuarea accesului sau utilizării Serviciului nostru după ce aceste revizii devin efective, sunteți de acord să respectați termenii revizuiți. Dacă nu sunteți de acord cu noii termeni, trebuie să opriți utilizarea serviciului.

Politica de Confidențialitate și Politica de Cookie

Vă rugăm să consultați Politica noastră de confidențialitate și Politica privind cookie-urile. Sunteți de acord că acestea constituie o parte din acești termeni. Înainte de a utiliza Serviciul, trebuie să citiți Politica noastră de confidențialitate și Politica privind cookie-urile.

Contact

Dacă aveți întrebări despre acești Termeni, vă rugăm contactați-ne.